Vallast

Print
Last Updated: Friday, 20 March 2015

mikitamaemikitamae lipp

Mikitamäe vald asub Eestimaa kagusosas. Vald piirneb idast Pihkva järvega, põhjapiiriks on Võhandu jõgi, läänest piirneb Veriora valla ja Orava vallaga, lõunast Värska vallaga. Vallakeskus asub Mikitamäe külas, mille vanuseks märgitakse enam kui 700 aastat. Kaunis, puutumatu loodus Mikitamäe vallas on aluseks Natura 2000 võrgustiku loomisel, haarates enda alla Audjassaare-Lüübnitsa märgala ja Järvepää-Päevakese lamminiidu Mädajõe kaldal. Ehedal kombel on säilinud seto kultuur ja traditsioonid, asub ju Mikitamäe vald iidsel Setomaal.
Muistse Eesti iseseisvuse ajal (enne 1225. aastat) kuulus Setomaa Ugandi maakonda. Kui Eesti langes saksa ordurüütlite ja piiskoppide valdusse, viidi sõjalise jõuga läbi eestlaste ristimine. Arvatavasti toodi ristiusk ka Mikitamäele, kus asub surnuaed, mille tekkeajaks arvatakse 13. sajandit.
1230. aastal tungisid Pihkva väed Setomaale ja piir nihutati pihkvalaste poolt Mädajõeni. Nii kisti Setomaa Eesti küljest lahti ja langes Pihkvamaa valdusse. Alles 2. veebruaril 1920. aastal, kui lõppes Eesti Vabadussõda, mille tulemusena sõlmiti Eesti Vabariigi ja Venemaa vahel Tartu rahuleping, määrati kindlaks riigipiir Eestimaa ja Venemaa vahel. Alles nüüd liideti Setomaa taas Eestimaaga, mis oli 700 aastat olnud Venemaa alluvuses. Setomaa ametlikuks nimeks sai Petserimaa.