Selise küla

Last Updated: Tuesday, 17 March 2015

Küla esmamainimine aastal 1680 Selištše nime all.
Küla rahvalaulikud: Maria Laaneots (sünd.1887), Anna Härm (sünd1883), Kullö Orti, Anna Sui (sünd. 1865), Elisabeth Kuuste (sünd. 1870).

Elanike arv: 1872.a. 44, 1902.a. 119, 1967.a. 76, 1995.a. 70, 2011.a. 65

Külavanem: Jüri Saar
Kontakt: tel 504 6116