Beresje küla

Last Updated: Tuesday, 17 March 2015

Beresje küla

Esmakordselt on küla mainitud 1582.a.
Külas tegeldakse siiani kalapüügi ja kala kuivatamisega. 1900.a. oli külas 6 tindikuivatamis- töötlemise "tehast" Kuivatatud tinti ostsid kokku kokkuostjad ja viidi müügile Pihkva ja Tartu.
Küla on ainuke vanausuliste küla Põlvamaal ja Setomaal.
Külas on oma kalmistu.

Ühtse külakogukonna loomiseks ja küla arendamiseks on 6 külaelaniku poolt moodustatud 2006.a. seltsing.

Elanike arv 1780.a. 54, 1872.a. 61, 1902.a. 61, 1967.a. 125, 1995.a. 66, 2011.a. 47.

Külavanem: Silvia Vao, kt. Faina Heidorf
Kontakt: 502 8827