Külaelu puudutavad dokumendid

Mikitamäe valla külavanema statuut

Külaelu edendamise toetamise kord

Taotluse blankett külaelu edendamise toetamise saamiseks Mikitamäe valla eelarvest (PDF)

Aruandluse blankett külaelu edendamise toetuse kasutamisel (PDF)