Blanketid internetist

Viimati uuendatud: Laupäev, 30 Juuli 2016

Kohtule esitatavate avalduste vormid - kohus.ee-st

Elukohatoimingud siseministeerium.ee-st

Huvide deklareerimine ja selle täitmise juhised - korruptsioon.ee-st

Majandustegevuse registri taotluste vormid - mtr.mkm.ee-st

Ehitamise ja lammutamisega seotud blanketid ehitisregistrist - www.mkm.ee-st