Korrad ja blanketid

Last Updated: Friday, 10 March 2017

Avalduse blankett Mikitamäe Vallavalitsusele (PDF)  (ODT)

Eelarve koostamise kord

Hangete korraldamise kord

Mikitamäe vallavalitsuse asjaajamiskord (PDF)

Külaelu edendamise toetamise kord

1) Taotluse blankett külaelu edendamise toetamise saamiseks Mikitamäe valla eelarvest (PDF)
2) Aruandluse blankett külaelu edendamise toetuse kasutamisel (PDF)

Lasteaeda vastuvõtu kord (PDF)

Mikitamäe valla hooldekodusse paigutamise kord

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

1) Taotluse blankett mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse saamiseks (PDF)  

Puu raieloa andmise kord

1) Puu raieloa taotluse vorm (PDF)
2) Puu raieluba (PDF)

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise ning sotsiaalteenuste osutamise kord

1) Avaldus sotsiaaltoetuse saamiseks (PDF)
2) Avaldus koduhooldusteenuste saamiseks (PDF)

Mikitamäe vallavara valitsemise kord

Õpilastranspordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise kord

Jäätmeveoga seotud blanketid

1) Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus (PDF)
2) Konteineri tühjendussageduse muutmise taotlus (PDF)
3) Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks (PDF)

Huvikoolide ja spordiklubide kohatasu ning Eestit esindavatel võistlustel osalevate Mikitamäe valla kodanike kulude kompenseerimine

Avaliku ürituse korraldamise kord

Avaliku ürituse korraldamise teatis (PDF) (ODT)