Jäätmejaam

Viimati uuendatud: Neljapäev, 05 Jaanuar 2017

Jäätmejaam asub Mikitamäe külas, Mikitamäe vallamaja kõrval. Kodanikel on võimalik jaama ära anda plastist, klaasist, paberist ja plekist pakendeid, vanapaberit, metalli ja ka ohtlikke jäätmeid.

Jäätmejaam on avatud kaks korda nädalas:

Teisipäeval kella 12.00-15.00
Neljapäeval kella 12.00 - 15.00

Mikitamäe jäätmejaama operaatriks on AS Eesti Keskkonnateenused
Jäätmejaama operaatori telefon Mikitamäe jäätmejaamas: 5388 1198

Vastuvõetavatae jäätmete nime- ja hinnakiri jäätmeveo lepingut omavatele isikutele (PDF)

Vastuvõteavata jäätmete nime- ja hinnakiri jäätmeveo lepingut mitteomavatele isikutele (PDF)

 

Korraldatud jäätmevedu

Viimati uuendatud: Neljapäev, 28 Juuli 2016

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad.

Loe edasi: Korraldatud jäätmevedu

Arukas sordib, arutu põletab!

Viimati uuendatud: Esmaspäev, 12 September 2016

arukas sordib arutu poletab est

Infot ohutu kütmise ja jäätmete sortimise kohta leiad internetiaadressilt ahi.envir.ee. Loe Bioneerist www.bioneer.ee/tegutse/sortimine lisainfot sortimise kohta.