Hajaasustuse programm 2017

Last Updated: Monday, 10 April 2017

Põlva maavanema 30.03.2017 korraldusega nr 1-1/17/139 on avatuks kuulutatud Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor.

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor on avatud Põlva maakonna Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mikitamäe, Mooste, Orava, Põlva, Räpina, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora ja Värska vallas alates 31. märtsist 2017 kuni 01. juunini 2017.

Rohkem infot leiate EASi koduleheküljelt.

Kiirlink taotlejale vajalike dokumentide juurde Põlva Maavalitsuse kodulehel.

Mikitamäe Vallavalitsuse 22.04.2016 korraldusega nr. 82 moodustati hajaasustuse programmi hindamiskomisjon koosseisus:

  1. Maivi Laar
  2. Tarmo Kõiv
  3. Kaja Rõžikov
  4. Heino Laar
  5. Raili Mõttus

Link korralduse nr 82 juurde.