Hajaasustuse programm 2016

Last Updated: Thursday, 16 June 2016

Põlva maavanema 11.04.2016 korraldusega nr 1-1/16/112 on avatuks kuulutatud Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvoor.

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvoor on avatud Põlva maakonna Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mikitamäe, Mooste, Orava, Põlva, Räpina, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora ja Värska vallas alates 13. aprillist 2016 kuni 14. juunini 2016.

Rohkem infot leiate EASi koduleheküljelt.

Kiirlink taotlejale vajalike dokumentide juurde.

Mikitamäe Vallavalitsuse 22.04.2016 korraldusega nr. 82 moodustati hajaasustuse programmi hindamiskomisjon koosseisus:

  1. Maivi Laar
  2. Tarmo Kõiv
  3. Kaja Rõžikov
  4. Heino Laar
  5. Raili Mõttus

Link korralduse nr 82 juurde.