Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoor

Last Updated: Tuesday, 12 April 2016

Alates 30.märtsist on avatud hajaasustuse programmi 2015.aasta taotlusvoor.

Hajaasustuse programm on suunatud Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele ja laieneb kõigile hajaasustuses elavatele peredele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel toetuse saamiseks.

Põlva maakonnas saavad taotlusi esitada Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Mikitamäe, Orava, Põlva, Räpina, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora ja Värska valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

Taotlejaks saavad olla füüsilised isikud, kelle:

  • alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

  • elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna elukohajärgsele vallavalitsusele.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 1. juuni 2015.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri 20.02.2015 käskkirjaga nr 1-3/46 "Hajaasustuse programmi 2015.a programmdokument".

Programmdokumendi ja taotlusvormidega saate tutvuda EAS koduleheküljel.

Programmi teabepäev toimub Põlva Maavalitsuse saalis 1. aprillil algusega kell 9. Vajalik eelnev registreerimine.


Lisainfo:
Lea Leivo
Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
Põlva Maavalitsus
Tel: 799 8911
E-mail: 

 

Mikitamäe Vallavalitsuse 07.04.2015 korraldusega nr 82 on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjon.