Hajaasustuse programm 2017

Last Updated: Monday, 10 April 2017

Põlva maavanema 30.03.2017 korraldusega nr 1-1/17/139 on avatuks kuulutatud Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor.

Read more: Hajaasustuse programm 2017

Hajaasustuse programm 2016

Last Updated: Thursday, 16 June 2016

Põlva maavanema 11.04.2016 korraldusega nr 1-1/16/112 on avatuks kuulutatud Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvoor.

Read more: Hajaasustuse programm 2016

Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoor

Last Updated: Tuesday, 12 April 2016

Alates 30.märtsist on avatud hajaasustuse programmi 2015.aasta taotlusvoor.

Hajaasustuse programm on suunatud Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele ja laieneb kõigile hajaasustuses elavatele peredele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel toetuse saamiseks.

Read more: Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoor