Navoloki tn 3 maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu muutmise algatamine

Last Updated: Monday, 16 October 2017

Mikitamäe Vallavalitsus teatab detailplaneeringu algatamisest 13. septembri 2017 aasta korraldusega nr 2-3/195, nimetusega "Navoloki tn 3 maaüksuse (katastriüksus 46501:002:0095) ja lähiümbruse detailplaneeringu muutmise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine".

Detailplaneeringuga soovitakse kehtestatud planeeringu (Mikitamäe Vallavolikogu 31. märts 2016 otsus nr 1-3/14 "Navoloki tn 3 maaüksuse (katastriüksus 46401:002:0095) ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine") muutmist eesmärgiga paadikanali asukoha muutmine ning seoses sellega sadamat teenindavate hoonete (paadikuuri, teenindushoone) ja rajatiste (paadikanal, slip, paadisild, parkla) ehitusõiguse määramist. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja teha eraldi täiendavaid uuringuid. Planeeringu koostamise tellija, korraldaja ja kehtestaja on Mikitamäe Vallavalitsus.

Mikitamäe Vallavalitsuse 13 september 2017 korraldus nr 2-3/195