Navoloki tn 3 ja lähiümbruse detailplaneering (kehtestatud)

Last Updated: Friday, 15 April 2016

Mikitamäe Vallavolikogu 31. märts 2016 otsusega nr 14 kehtestati Navoloki tn 3 maaüksuse (katastritunnus 46501:002:0095) ja lähiümbruse detailplaneering Beresje külas munitsipaalomandis oleva maa ala kohta.

Otsus Navoloki tänav 3 ja lähiümbruse detailplaneeringu algatamise kohta.

Korraldus Navoloki tänav 3 ja lähiümbruse detailplaneeringu avalikustamise kohta.

Otsus Navoloki tänav 3 ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamise kohta.

Detailplaneeringu seletuskiri

Detailplaneeringu kaart