Mäe detailplaneering (kehtestatud)

Last Updated: Thursday, 17 October 2013

Mikitamäe Vallavolikogu 29.03.2012 otsusega nr 7 kehtestati Mäe katastriüksuse (katastritunnus 46501:002:0076) detailplaneering.

Detailplaneeringu seletuskiri (PDF)

Mäe maaüksuse olemasolev olukord (PDF)

Mäe detailplaneeringu põhijoonis (PDF)