Kallaste maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering

Last Updated: Monday, 16 October 2017

Mikitamäe Vallavalitsuse 10.10.2017 korraldusega nr 2-3/220 algatati Lüübnitsa külas asuva Kallaste maaüksuse (katastriüksus 46501:001:0175) ja lähiümbruse detailplaneering, kinnitati lähteseisukohtad, planeeringu ala ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Read more: Kallaste maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering

Navoloki tn 3 maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu muutmise algatamine

Last Updated: Monday, 16 October 2017

Mikitamäe Vallavalitsus teatab detailplaneeringu algatamisest 13. septembri 2017 aasta korraldusega nr 2-3/195, nimetusega "Navoloki tn 3 maaüksuse (katastriüksus 46501:002:0095) ja lähiümbruse detailplaneeringu muutmise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine".

Read more: Navoloki tn 3 maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu muutmise algatamine

Navoloki tn 3 ja lähiümbruse detailplaneering (kehtestatud)

Last Updated: Friday, 15 April 2016

Mikitamäe Vallavolikogu 31. märts 2016 otsusega nr 14 kehtestati Navoloki tn 3 maaüksuse (katastritunnus 46501:002:0095) ja lähiümbruse detailplaneering Beresje külas munitsipaalomandis oleva maa ala kohta.

Read more: Navoloki tn 3 ja lähiümbruse detailplaneering (kehtestatud)

Lukova tn 18, Paruni ja lähiümbruse detailplaneering (kehtestatud)

Last Updated: Tuesday, 18 October 2016

Mikitamäe Vallavalitsuse 11.02.2016 korraldusega nr 25 algatati Beresje külas asuva Lukova tn 18 maaüksuse (katastritunnus 46501:002:0015), Paruni maaüksuse (katastriüksus 46501:002:0086) ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamine

Read more: Lukova tn 18, Paruni ja lähiümbruse detailplaneering (kehtestatud)

Mäe detailplaneering (kehtestatud)

Last Updated: Thursday, 17 October 2013

Mikitamäe Vallavolikogu 29.03.2012 otsusega nr 7 kehtestati Mäe katastriüksuse (katastritunnus 46501:002:0076) detailplaneering.

Detailplaneeringu seletuskiri (PDF)

Mäe maaüksuse olemasolev olukord (PDF)

Mäe detailplaneeringu põhijoonis (PDF)