Ehitamine

Last Updated: Friday, 10 March 2017

Palume esitada ehitusalased teatised ja taotlused Mikitamäe Vallavalitsusele elektroonselt Ehitisregistri (EHR-i) kaudu, www.ehr.ee
Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 26 lõikele 5 kohaldatakse alates 2016. aasta 1. aprillist ehitusseadustiku sätteid pädevale asutusele dokumentide elektrooniliselt EHRi kaudu esitamisele, lubade menetlemisele EHRis ja lubade väljastamisele EHRis.

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta (avaneb Riigi Teatajas)

Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta (avaneb Riigi Teatajas)

Riigilõiv taotluste esitamise eest (PDF)

Planeeringu algatamise taotlus (PDF)