Eeskirjad

Last Updated: Monday, 02 November 2015

Mikitamäe valla heakorra eeskiri (avaneb Riigi Teatajas)

Mikitamäe valla kaevetööde eeskiri (avaneb Riigi Teatajas)

Mikitamäe valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (avaneb Riigi Teatajas)

Mikitamäe valla jäätmehoolduseeskiri (avaneb Riigi Teatajas)

Mikitamäe Raamatukogu kasutamise eeskiri (avaneb Riigi Teatajas)

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (avaneb Riigi Teatajas)