Dokumendiregister

Last Updated: Monday, 09 June 2014

Mikitamäe Vallavalitsus kasutab dokumentide haldamiseks dokumendihaldustarkvara AMPHORA. Dokumendiregistris olevatele avalikele dokumentidele on ligipääs kõigil kodanikel.

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Sisene Mikitamäe valla dokumendiregistrisse