Arengukavad

Last Updated: Thursday, 02 March 2017

Mikitamäe valla arengukava 2014-2020 (avaneb Riigi Teatajas)

Setomaa arengukava aastateks 2015-2025 (avaneb Setomaa.ee lehel)

Mikitamäe valla ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 (avaneb Riigi Teatajas)

MIkitamäe valla terviseprofiil (avaneb Mikitamäe valla dokumendiregistris)