Omavalitsuste ühinemise rahvaküsitlus

21. ja 23. aprillil 2017 toimus Mikitamäe vallas rahvaküsitlus, mille eesmärgiks oli teada saada rahva arvamus haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta.

Taheti teada, kas rahvas toetab Vabariigi valitsuse ettepanekut moodustada Setomaa vald Võrumaa koosseisus Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla ühinemise ning Meremäe ja Misso valdade piiride muutmise teel.

Kokku avaldas antud küsimuses arvamust 161 inimest, kellest 148(92%) ei toetanud ja 13(8%) toetas antud ettepanekut.