Liikluse ajutine piiramine valla teedel

Alates 07. märtsist 2017 on piiratud Mikitamäe valla kohalikel teedel, mille teekonstruktsioon on pinnase sulamise tõttu nõrgenenud, ajutiselt liiklust ning on keelatud nendel teedel sõidukite, mille mass on 8 tonni või üle selle, liiklemine. Liikluse ajutine piiramine valla teedel kehtib kuni piiramist lõpetava haldusakti vastuvõtmiseni.

Korraldusega saab tutvuda MIkitamäe valla dokumendiregistris.