Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 02.03.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-
ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.